Referenser

Från entreprenadupphandling till framtagande av mallar

Entreprenadupphandling av byggprojekt

Att handla upp avancerade byggprojekt kräver god kunskap om såväl LOU som den svenska entreprenadjuridiken samt en god förståelse för byggprocessens olika faser om man ska säkerställa ett affärsmässigt entreprenadkontrakt. SOCAB kan erbjuda entreprenadupphandlare som har lång erfarenhet med hög kompetens inom området och som kan ta ansvaret för att leda och genomföra entreprenadupphandlingar för sina kunders räkning. SOCAB har inom företaget erfarenhet av att handla upp såväl utförandeentreprenader som totalentreprenader samt med samtliga förekommande upphandlingsformer; Generalentreprenad, Delad entreprenad, Samordnad generalentreprenad. Som exempel på uppdrag som våra konsulter har genomfört kan nämnas simhallar, fotbollsplaner, idrottsanläggningar, skolor, förskolor men även bostadsfastigheter, elledningar och forskningsanläggningar.

Entreprenadupphandling av tekniska konsulter

Just upphandlingar inom projekterande konsulter tenderar, enligt SOCABs erfarenhet att bli relativt omfattande och oftast kommer många anbud in vilket gör dessa upphandlingar särskilt tidskrävande. Att utöver det säkerställa att de projekterande konsulter som handlas upp kommer att ha incitament att leverera i tid och med önskad kvalitet är en konst och då är det en stor fördel att känna till och parera för de nackdelar som branschregelverket ABK09 kan innebära för en beställare. SOCABs konsulter har mångårig erfarenhet och bred kompetens av att handla upp såväl ramavtal som enskilda konsultuppdrag på ABK09 och stöttar gärna i denna typ av upphandlingar.

Göran Adolfsson Upphandlingskonsult
Cecilia Leiner Upphandlingskonsult
Stefan Gustafsson Upphandlingskonsult
Thomas Stubbfält Upphandlingskonsult
Tord Strandberg Upphandlingskonsult
Anna Upphandlingskonsult
Behöver du hjälp inom entreprenadupphandling?

Vi kan upphandla såväl små som stora, mer eller mindre komplexa byggprojekt. Kontakta oss för ett möte.

Jessica Midelf VD Boka möte

Ramavtal inom entreprenad

Många av våra kunder har även behov av att ha samarbetspartners för löpande underhåll av fastigheter och har då valt att anlita oss för att handla upp ramavtal inom byggservice, målning, golvläggning, snickeri, platttsättning, m.m. Att handla upp ramavtal kräver en genomtänkt strategi och en grundlig genomgång av vad som kan tänkas behövas inom ramavtalsperioden om ramavtalet ska fungera på bästa sätt för verksamheten. Våra erfarna och engagerade konsulter hjälper mer än gärna till för att så långt som möjligt hjälpa kunden med att identifiera kommande behov och därefter i samråd med kund skapa styrmedel i det kommande ramavtalet för att säkerställa nyttan för verksamheten och genomför sedan upphandlingen fram till tecknat ramavtal.

Framtagande av mallar

Att använda sig av tydliga och genomtänkta mallar vid entreprenadupphandling är en framgångsfaktor om man handlar upp många entreprenader, både för att effektivisera arbetet och för att företaget/myndigheten ska känna sig trygga med vilka villkor som generellt sett gäller vid genomförandet av entreprenaderna. SOCAB vet av erfarenhet att många upphandlande myndigheter inte alltid har tid att ta fram nya uppdaterade mallar för entreprenadupphandling då de tyvärr ofta har för lite resurser i förhållande till mängden upphandlingar de förväntas genomföra.

CASE En konsult berättar...
Tord Strandberg
Upphandlingskonsult

Entreprenadupphandling av en förskola

Jag genomförde entreprenadupphandling av en förskola för ett kommunalt bolag i en större kommun. Vid anbudsöppning kom vi fram till att samtliga anbud var ogiltiga eller oacceptabla. För att undvika ett avbrytande undersökte vi om det fanns andra vägar att gå för att kunna skriva giltigt kontrakt med leverantör utan att behöva göra om hela upphandlingen. Efter utredning kom vi fram till att 6 kap. 12–19 §§ LOU gjorde det möjligt för oss att övergå till direktupphandling enligt 19 kap. 7 § tredje stycket.

Med detta lagutrymme hjälpte SOCAB fastighetsbolaget att komma vidare med upphandlingen av en förskola utan att avbryta, och annonsera på nytt.

En stor fördel med en sådan övergång är tidsvinsten att slippa avbryta, annonsera på nytt samt slippa göra en till utvärdering med en tillhörande tilldelning med ännu en avtalsspärr.

Vill du veta mer om vad vi kan tillföra i en entreprenadupphandling?

Boka ett möte