Erfarna inköpskonsulter till företag och organisationer

SOCAB erbjuder kvalificerade och erfarna inköpskonsulter till företag och organisationer antingen på uppdragsbasis eller som interim bemanning. Uppdragen kan avse såväl operativa, taktiska eller strategiska inköpsfrågor eller en kombination av dem.

Uppdrag inom operativt inköp

Om ditt företag har brist på personal kan SOCAB stötta med inköpskonsulter som avlastar med det
dagliga/löpande inköpsarbetet. Det kan handla om att beställa varor/tjänster mot företagets befintliga avtal och leverantörer samt följa upp att det som beställts levereras i rätt tid, med rätt kvalitet och till rätt kostnad.

Uppdrag inom taktiskt inköp

Inom det taktiska inköpsområdet kan vi erbjuda duktiga och erfarna inköpskonsulter som utifrån era krav identifierar relevanta leverantörer och därefter förhandlar fram nya, och utifrån era behov, skräddarsydda avtal. Rätt avtal med rätt leverantörer lägger grunden för att det operativa inköpet ska säkerställa såväl effektivitet som sänkta kostnader i en organisation.

Uppdrag inom strategiskt inköp

SOCAB har erfarna inköpskonsulter som kan säkerställa att det taktiska inköpet fungerar för att möta ett företags eller en organisations verksamhet på bästa sätt genom att lägga grunden i en väl genomtänkt inköpsstrategi. Ska företaget köpa eller tillverka det som behövs är ett första ställningstagande som behöver göras. När den analysen är klar behöver det som ska köpas in för företagets verksamhet grupperas och kategoriseras utifrån hur viktiga varorna/tjänsterna är för företagets leverans samt även utifrån hur befintlig marknad ser ut. För att kunna ta fram en relevant välgrundad inköpsstrategi krävs också att analyser görs av befintliga inköpsmönster, kvalitet på befintliga avtal samt om befintlig inköpsprocess fungerar på ett optimalt sätt.

Vad kan våra inköpskonsulter göra för dig?

  • Genomföra omvärldsbevakning
  • Marknadsanalyser
  • Analyser av inköpsmönster
  • Förhandling
  • Upprätta och kvalitetsgranska avtal
  • Avtalsuppföljning
  • Implementering av kategoristyrning
  • Förbättringar på inköpsprocesser
  • Interim bemanning
Behöver ditt företag fler inköpare?

Vi kan hjälpa er på uppdragsbasis eller som interim bemanning.

Jessica Midelf VD Boka möte