Referenser

IT–upphandlare som förenklar det komplexa

Nästintill alla verksamheter är idag i behov av IT-lösningar. Våra erfarna konsulter hjälper er att upphandla rätt IT-system eller tjänst för era behov. En IT-upphandling är ofta omfattande och har en något längre implementationstid.

Våra IT-upphandlare utför ofta förstudier åt våra kunder, där en behov- och marknadsanalys genomförs. Under marknadsanalysen är det vanligt att man utför en RFI, Request For Information, där leverantörer ges möjlighet att lämna information som sedan hjälper vår kund att ställa relevanta och viktiga krav på det som ska handlas upp.

Vi analyserar era behov genom samtal med er projektgrupp för att veta vad för lösning ni eftersöker. IT-lösning är ofta något som personalen använder i sitt dagliga arbete och påverkar allt från upplevd kvalitet och effektivitet till arbetsmiljö.

IT-upphandlingens olika delar

Våra IT-upphandlare erbjuder dig stöd i hela upphandlingsprocessen eller delar av den. För att utföra en bra upphandling behöver alla steg i processen utföras på ett kvalitativt sätt. I ett tidigt skede behöver vi välja upphandlingsförfarande beroende på avtalets värde och vilken typ av IT-tjänst det är som ska upphandlas.

Därefter påbörjas arbetet med behov- och marknadsanalysen och upphandlingsdokumenten, därefter är det dags för annonsering. När annonseringstiden löpt ut påbörjas anbudsutvärderingen där vi utvärderar alla inkomna anbud för att sedan fatta ett tilldelningsbeslut.

Tillslut är det dags för implementering. Oavsett om ni önskar hjälp med att endast ta fram upphandlingsdokumenten eller med hela upphandlingen från behovsanalys till tecknat kontrakt och implementering kan vi hjälpa er, inga uppdrag är för stora eller för små. Med sin långa erfarenhet från LUF och LOU har våra konsulter de bästa förutsättningarna för att ni ska lyckas med era IT-upphandlingar och skapa den optimala affären för alla parter.

Vanliga frågor inom IT-upphandling


Vanligtvis ungefär 6-8 månader från start till avtalssignering men det kan skilja sig beroende på omfattningen och komplexitet i upphandlingen. Är det en mer komplex upphandling kan det ta upp till ett år. Kontakta oss gärna så kan vi sätta upp en tidplan baserad på vad ni behöver upphandla.


Det beror på IT-upphandlingens omfattning och vilken kunskap ni besitter i er organisation. Hör gärna av er till oss så vi kan utföra en bedömning och ge er ett svar anpassat efter er verksamhet och behov.


Det hjälper vi gärna till med. Lämna era kontaktuppgifter på sidan så hör vi av oss.


Absolut, kontakta oss och berätta om vad ni behöver hjälp med. Vi hjälper gärna till med er IT-upphandling.

CASE En konsult berättar...
David Dawoud
Upphandlingskonsult

En IT-upphandlare som fick ner anbudspriset med ca 4 miljoner

I en upphandling av IT-drift som genomfördes i form av ett förhandlat förfarande lyckades vi tilldela en anbudsgivare vars anbud innehöll gedigna kvalitetsbeskrivningar kring införandeprojektet och Lösningens arkitektur kring datacenter, klientplattform och kommunikation. Initialt var det 15 anbudsansökningar i det första steget, som sedan resulterade i 9 anbud i steg 2. Vi lyckades få ner anbudspriset med ca 4 miljoner kronor under förhandlingen med den tilldelade leverantören, vilket resulterade i ett högkvalitativt anbud i kombination med ett tillfredsställande anbudspris.

Boka ett förutsättningslöst möte

Boka ett möte