Referenser

Hur kan våra upphandlingskonsulter hjälpa dig?

Vi kan erbjuda upphandlingskonsulter som alla har lång erfarenhet av att genomföra hela upphandlingsprocessen inom samtliga upphandlingsregelverk, från marknadsanalys fram till tecknat upphandlingskontrakt.

Hela upphandlingsprocesser

Ibland händer det att våra kunders egna resurser inte riktigt räcker till p.g.a. sjukdom, föräldraledigheter, uppsägningar eller att det helt enkelt dyker upp internt okända behov av att vissa upphandlingar behöver genomföras. SOCAB:s upphandlingskonsulter kan då avlasta med att ta över ansvaret för hela upphandlingsprocessen för att lösa uppkomna upphandlingsbehov på uppdrag av kunden. SOCAB:s upphandlingskonsulter är vana att självständigt projektleda, samordna och genomföra såväl stora som små upphandlingsprojekt från marknadsanalys till implementering av färdigt upphandlat kontrakt i nära samråd med sina kunder och inom samtliga upphandlingslagstiftningar.

Delar av en upphandlingsprocess

Planerar ni att genomföra en upphandling där det kan komma in fler anbud än vanligt eller helt enkelt står inför fullbordat faktum att ni har fått in en stor mängd anbud och inte har resurser och hantera det så kan SOCAB:s upphandlingskonsulter hjälpa till med att kvalificera anbudsgivare och utvärdera anbuden. Våra upphandlingskonsulter har lång erfarenhet av alla delar i en upphandlingsprocess och kan snabbt sätta sig in i vilket stadium en upphandling än befinner sig i.

Stärka upp kunds organisation med upphandlingskonsulter

Har någon på enheten plötsligt blivit sjuk eller har någon sagt upp sig med kort varsel eller har ni helt enkelt för mycket att göra? Många av SOCAB:s konsulter har tidigare i sin karriär arbetat som anställda upphandlare i offentlig förvaltning inom såväl kommuner som regioner och stat och är väl förtrogna med de arbetsuppgifter som är vanligt förekommande i det löpande arbetet i en offentlig organisation. SOCAB har även mer seniora chefsprofiler som kan fungera som interimschefer för er upphandlings- eller inköpsavdelning om det behovet skulle uppstå.

Vilka områden kan vi hjälpa till med?

  • Marknadsanalyser
  • Analyser av inköpsmönster
  • Behovsanalys
  • Upphandlingsdokument
  • Annonsering av upphandlingar
  • Kvalificering och utvärdering av inkomna anbud
  • Implementeringsstöd
  • Implementeringsstöd vid avtalsstart
Vilket område behöver din organisation hjälp med?

Boka ett möte, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Linnart Shabo Kundkontakt Boka möte
CASE En konsult berättar...
Anna
Upphandlingskonsult

Mattransporter – tacksamhetens lovsång till samarbetsvilliga leverantörer

Det vi, som upphandlingskonsulter, hade upphandlat flera gånger tillsammans skulle upphandlas igen, nämligen mattransporter. Upphandlingen var uppdelad i flera väl inarbetade turer. Anbud kunde lämnas på en eller flera turer och varje tur utvärderades för sig. Vid anbudsöppning visade det sig att vi inte hade fått anbud på turerna 1-5. Leverantören som haft uppdraget under många år hade av olika anledningar valt att inte lämna anbud på de turerna i den här upphandlingen. Vi utvärderade och tilldelade de turer där vi fått in anbud. En dialog med övriga anbudsgivare visade att de inte lämnat anbud på 1-5 eftersom de inte trodde de skulle ha en chans mot den leverantör som haft uppdraget under lång tid.

Vi övergick till förhandlat förfarande utan föregående annonsering för de turer vi inte hade fått några anbud på. Det fanns ett visst intresse för turerna hos några av de övriga anbudsgivarna. Efter dialog och förhandling hade vi till slut en leverantör som tog sig an uppdraget.

Trots att vi hade börjat i god tid blev det tidspressat på slutet. Den här upphandlingen visar att med envishet, god dialog och kunnig beställare går det mesta att lösa. Icke att förglömma de fantastiska leverantörer som deltog i förhandlingen och var aktiva i att det skulle bli en hållbar lösning för alla parter.

johan
Johan
Upphandlingskonsult

Upphandlingskonsult inom varor - Ekologiska produkter

I en livsmedelsupphandling var målet att öka andelen ekologiska produkter med 40% och även ge möjlighet till riktigt små aktörer att lämna anbud. Upphandlingen delades därför upp i såväl klassiska varugrupper för livsmedelsupphandlingar men därutöver även för att leverantörer skulle kunna vinna enskilda positioner på produktnivå. Såväl för en hel kommun eller bara till utvalda enheter.

Utfallet blev ca 55% fler ekologiska produkter i nettovarukorgen i kombination med att exempelvis 4 mindre jordbrukare lämnade anbud gemensamt som joint venture på att leverera köttfärs. Jordbrukarna samarbetar än idag för att leverera lokalproducerad köttfärs till flera stora grundskolor som komplement till huvudgrossist och är ett exempel på lösning för lokala livsmedelsinköp.

Cecilia Leiner
Upphandlingskonsult

Upphandlingskonsult inom tjänster - Källsorterad avfall

En av de mest minnesvärda upphandlingar jag har utfört var en upphandling som gällde hämtning av källsorterat avfall. Det som gjorde arbete med den här upphandlingen så minnesvärt för mig som upphandlingskonsult, var samarbetet med kravställaren, ett samarbete som var både utbildande och roligt. En av nyckelfaktorerna som gjorde samarbetet så lyckat, enligt min mening, var att vi hade tydliga och gemensamma mål som vi hela tiden arbetade mot. Resultatet av upphandlingen blev ett väl fungerande avtal som idag fungerar på ett tillfredställande sätt.

Behöver du rutinerade, skarpa och kompetenta upphandlingskonsulter?

Boka möte